Din brand og SIKRINGSLEVERANDØR

I København og på resten af Sjælland

Hos DAHL SERVICE ApS er vores brand og sikringsafdeling sammensat af faguddannet personale, som har stor erfaring inden for service- og vedligeholdelsesopgaver, samt projektering og rådgivning ved nye anlæg.

Vi udfører opgaver for både Industri, erhverv, kommuner, skoler og butikker, vi opsætter bl.a:

  • ABA (Automatisk brandalarmeringsanlæg)
  • ABDL (Automatisk branddørslukning)
  • AVA (Automatisk varslingsanlæg)
  • ARS (Automatisk rumslukningsanlæg)
  • ABV (Automatisk brandventilation)
  • OTV (Overtryksventilationanlæg)
  • Intern varsling
  • Røgudluftning

Ring 39 77 02 02